Alibata at dating abakada speed dating events in belfast

Rated 4.68/5 based on 594 customer reviews

These two exceptions shall follow the ancient rules for all the Filipino languages.

Directly related modern alphabets: Buhid Hanunó'o Tagbanwa Kulitan Other family relationships unclear.

Little is known of the history of the language before the arrival of the Spanish in the Philippines during the 16th century as no eariler written materials have been found.

The earliest known book in Tagalog is the Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan.

Sister alphabets on hypothesis of common Kawi origin: Balinese Batak Javanese Lontara Sundanese Rencong Rejang It continued to be used during the Spanish colonization of the Philippines up until the late 19th century.

The alphabet is well known because it was carefully documented by Catholic clergy living in the Philippines during the colonial era.

The name Tagalog derives from , which means "resident beside the river".

Ang abakada ay naging alpabeto ng wikang Tagalog at ng Wikang Pambansa na Batay sa Tagalog ayon sa mungkahi ng pagsasakatutubo ni Rizal.

Sinalaunan, ang abakada ay ginamit na rin sa mga ibang wika ng Pilipinas..

Bago dumating ang mga Espanyol, ang karamihan ng mga wika ng Pilipinas ay sinusulat na gamit ang talapantigan ng Baybayin.

Ang mga Espanyol ay ipinakilala ang Latin na Panitik sa Pilipinas.

Leave a Reply